Nęcki, Zbigniew.

Negocjacje w biznesie / Zbigniew Nęcki. - Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995. - 243 s. ; 20 cm.

8385441182


Biznes
Negocjator
Negocjacje
Languages: