Majchrzycka-Guzowska, Alina

Finanse i prawo finansowe - Wyd. 9, zaktual. - Warszawa Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2011 - 487 s. 24 cm

9788376205465


Finanse
Prawo finansowe
Finanse publiczne
Gospodarka finansowa
Podatki
System finansowy ubezpieczeń
Ubezpieczenia społeczne
Prawo walutowe
Prawo dewizowe
Banki
Prawo bankowe
Leasing
Factoring
Akcje
Budżet jednostek samorządu terytorialnego
Budżet państwa
System podatkowy
Languages: