Beliczyńska, Monika

ZUS - obowiązki pracodawcy jako płatnika : zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym : zbieg tytułów do ubezpieczeń : finansowanie składek za osoby niepełnosprawne : świadczenia pieniężne z ubezpieczeń chorobowych : przykłady miesięcznych rozliczeń [Bobak Alicja] - Kraków Wszechnica Podatkowa 2011 - 132 s. : tab. 15 cm

9788361807605


ZUS
Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenia zdrowotne
Zasiłki chorobowe
Languages: