Jałowiec, Tomasz

Towaroznawstwo dla logistyki : wybrane problemy [red. naukowy Jałowiec Tomasz] - Warszawa Difin 2011 - 208 s. 23 cm

1. JAŁOWIEC Tomasz: Wstęp
2. JAŁOWIEC Tomasz: Towaroznawstwo jako dyscyplina naukowa
3. JAŁOWIEC Tomasz, SABAK Paweł: Istota i przedmiot logistyki
4. KAWALEC Mgdalena: Systemy klasyfikacji towarów
5. JAŁOWIEC Tomasz, WAWER Małgorzata: Normalizacja i jej znaczenie na rynku towarów
6. JAŁOWIEC Tomasz: Jakość wyrobów i usług
7. WAWER Małgorzata: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych
8. WAWER Małgorzata: Towaroznawstwo artykułów spożywczych
9. JAŁOWIEC Tomasz, WAWER Małgorzata: Opakowania w systemach logistycznych
10. JUSZCZYK Marek: Automatyczna identyfikacja towarów
11. PIETRZYK Katarzyna: Towar w procesie transportowym
12. JAŁOWIEC Tomasz: Zakończenie

9788376413891


Towaroznawstwo
Logistyka
Klasyfikacja towarów
Normalizacja
Jakość wyrobów
Jakość usług
Koszty jakości
Jakość usług logistycznych
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych
Klasyfikacja artykułów przemysłowych
Towaroznawstwo artykułów spożywczych
Klasyfikacja środków spożywczych
Artykuły spożywcze
Opakowania
Ładunkoznawstwo
Transport
Automatyczna identyfikacja towarów
Languages: