Bruski, Rafał

Współczesna administracja publiczna w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, polityczne i ekonomiczne [red. Joachimowski Jacek, red. Kuczur Tomasz] - Toruń Wydawnictwo MADO 2010 - 275 s. 21 cm

1. Wstęp
2. KUCZUR Tomasz: Istota i funkcjonowanie nowoczesnego samorządu terytorialnego w Polsce - wprowadzenie do problematyki
3. SZTLACH Maria Ewa: Rozwój e-zarządzania (e-governance) na poziomie lokalnym w wybranych miastach Unii Europejskiej
4. WEDEŁ-DOMARADZKA Agnieszka: Pracownik administracji wobec zasad etycznych; uwagi de lege lata i de lege ferenda
5. CHEDA Jacek: Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska
6. BRUSKI Rafał: Ogólne zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych osiągających dochody w Polsce i innym kraju Unii Europejskim
7. JOACHIMOWSKI Jacek: Ustrój sądownictwa administracyjngo w wybranych państwach europejskich
8. SMOCZYK Krzysztof: Miejsce polskich samorządów w perspektywie finansowej UE na lata 2007-2013
9. WOJCIECHOWSKI Przemysław: Podział kompetencji administracji samorządowej i rządowej źródłem efektywnego wykorzystania środków unijnych w latach 2004-2006
10. LEWANDOWSKI Tomasz: Korzyści dla samorządu terytorialnego wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej
11. JASTRZĘBSKI Marcin: Administracyjnoprawna regulacja zgromadzeń publicznych
12. BARANOWSKI Andrzej: Infrastrukturalne inwestycje liniowe. Cel publiczny bez szans w starciu z rzeczywistością
13. GRĘZICKI Dariusz: Służba cywilna w Polsce - rys historyczny
14. SZYMAŃSKI Tomasz: Potrzeby szkoleniowe pracowników jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Grudziądza
15. Noty o autorach

9788361186427


Samorząd terytorialny Polski
E-zarządzanie
E-governance
Etyka pracownika administracji
Opodatkowanie osób fizycznych
Służba cywilna w Polsce
Infrastrukturalne inwestycje liniowe
Languages: