Czarnecki, Jacek

Nowe perspektywy funkcjonowania rynku finansowego : wybrane aspekty [red. Czarnecki Jacek, red. Zajkowski Robert, red. Zajkowski Robert] - Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2010 - 161 s. : rys., tab., wykr. 24 cm

1. Wprowadzenie TWAROWSKA Małgorzata, Metody i instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym przez polskie przedsiębiorstwa MALINOWSKA Agata, Nowe zasady wyceny instrumentów finansowych szansą na stabilność czy groźbą chaosu? GRABARCZUK Robert, Innowacyjne usługi bankowe ZADRÓŻNA Katarzyna, Franczyza jako strategia rozwoju banków komercyjnych na przykładzie Getin Banku DOBROWOLSKA Ada, Społecznościowe portale pożyczkowe GOLUCH Małgorzata, Zjawiska fuzji i przejęć w polskim systemie bankowym w XXI wieku GOLEC Mariola, Analiza sektorowa jako etap podejmowania decyzji inwestycyjnych na przykładzie branży spożywczej FIJOŁEK Elżbieta, Wyceny przedsiębiorstw i ich znaczenie w budowaniu wartości spółki giełdowej ŁOPACIUK Anna, Wpływ rekomendacji giełdowych na kurs akcji TWAROWSKA Katarzyna, Rynek Catalyst - nowoczesny rynek obligacji w Polsce KORDULA Piotr, Exchange-Traded Fund - nowy instrument finansowy na "nowe czasy" SZULC Daniel, Platformy internetowe FOREX dla inwestorów indywidualnych w Polsce ŻYŚKO Robert, Obligacje przychodowe jako instrument finansowania zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego STRYCHARCZYK Małgorzata, Faktoring jako forma finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego

9788322732410


Rynek finansowy
Zarządzanie ryzykiem walutowym
Instrumenty finansowe
Usługi bankowe
Franczyza
Portale pożyczkowe
Fuzje i przejęcia
Wycena przedsiębiorstwa
FOREX
Obligacje przychodowe
Faktoring
Languages: