Grzywacz, Jacek.

Leasing środków transportu drogowego. : uwarunkowania rozwoju / Jacek Grzywacz. - s. 40-53 - Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 61 (2005) .


Leasing
Transport drogowy
Languages: