Bergel, Izabela.

Długofalowe uwarunkowania rozwoju komunikacji paszaerskiej w gospodarce wolnorynkowej / Izabela Bergel, Elżbieta Marciszewska. - s. 39-46 - Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z. 3 (1997) Studia i Prace .


Komunikacja masowa
Komunikacja miejska
Transport miejski
Languages: