Krajewski, Piotr

Ochrona prawna człowieka i jego środowiska : wobec ekspansji organizmów genetycznie zmodyfikowanych w prawie wspólnotowym i międzynarodowym - Olsztyn Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2010 - 282 s. 24 cm

9788372996541


Organizmy genetycznie zmodyfikowane
Genetyka
Inżynieria genetyczna
Bioprawo międzynarodowe
Zasady bioprawa
Biobezpieczeństwo człowieka
Ochrona bioróżnorodności
Languages: