Łychmus, Patrycja

Coaching oparty na wiedzy w treningach kierowniczych - Warszawa Wydawnictwo C.H. Beck 2010 - 144 s. : rys., tab., wykr. 24 cm

9788325515331


Coaching
Trening kierowniczy
Coaching oparty na wiedzy
Trening decyzyjny
Trening asertywności
Trening antystresowy
Languages: