Tokarski, Andrzej.

Biznesplan po polsku [Tokarski Maciej, Wójcik Jacek] - Wyd. 1, dodr. - Warszawa CeDeWu Sp. z o.o. 2011 - 213 s.: rys., schem., tab. 24 cm

9788360089682


Biznes
Rynek
Finansowanie firmy
Zdolność kredytowa
Biznesplan
Przedsiębiorstwa
Languages: