Wachowiak, Piotr.

System społeczny organizacji / Piotr Wachowiak. - s. 84-99 - Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.15 (2000) .


Zasoby ludzkie
Organizacje
Languages: