Znaniecka, Krystyna.

Finanse wobec sfery realnej gospodarki : Tom 2 [red. Znaniecka Krystyna, red. Zieliński Tomasz, red. Zieliński Tomasz] - Katowice Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego wKatowicach 2008 - 275 s. 25 cm

9788372465931


Finanse
Gospodarka
Podatki
Finanse samorządów
Polityka dywidendy
Ryzyko inwestowania
Sekurytyzacja aktywów
Akcje
Strategia finansowa przedsiębiorstwa
Wzrost gospodarczy
Polityka fiskalna
Proces globalizacji
Ceny transferowe
Autorskie prawa majątkowe
Sprawozdanie finansowe
Planowanie budżetowe
Samorząd terytorialny
Finanse przedsiębiorstw
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Languages: