Kacperczyk, Radosław

Transport i spedycja : część 1 : transport - Warszawa Difin SA 2010 - 270 s.: rys. 23 cm

9788376411019


Transport
Spedycja
Transport samochodowy
Transport kolejowy
Transport lotniczy
Transport morski
Transport wodny śródlądowy
Transport intermodalny
Transport multimodalny
Rynek transportowy
Usługi transportowe
Łańcuch dostaw
Polityka transportowa Unii Europejskiej
Languages: