Tokarski, Stanisław

Nowoczesne Indie : wyzwania rozwoju : Prace monograficzne Zakłady Krajów Pozaeuropejskich Polskiej Akademii Nauk [Bhutani Surender] - Warszawa Wydawnictwo Naukowe ASKON Sp. z o.o. 2007 - 238 s. 24 cm

9788374520201


Indie
Historia Indii
Republika Indii
Federalizm
Transformacja ustrojowa
Reforma administracyjna
Transformacja gospodarcza
Nowoczesne technologie
Edukacja
Polityka zagraniczna
Polityka wewnętrzna
Demokracja
Languages: