Lepak, David

Human resource management : managing employees for competitive advantage [Gowan Mary] - New York Pearson Education International 2010 - XXVI, 486 s. 28 cm

9780137012954 0137012950


HRM
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pracownik
Pracownicy
Employees
Wymagania organizacyjne
Organizational demands
Wpływ
Influence
Prawo pracy
Workplace law
Workforce
Siła robocza
Workforce planning
Planowanie siły roboczej
Rekrutacja
Recruitment
Selekcja
Selection
Zarządzanie przez efekty
Performance management
Wynagradzanie pracowników
Compensating employees
Zachęta
Incentive
Zarządzanie pracownikami
Employee management
Labor unions
Związki zawodowe
Human Resources Management
Languages: