Andrzejczyk, Paweł

Zapasy i magazynowanie : przykłady i ćwiczenia : Biblioteka Logistyka [Zając Jacek] - Poznań Instytut Logistyki i Magazynowania 2009 - 205 s. 24 cm

1. Magazynowanie - wprowadzenie do ćwiczeń Przyjmowanie towaru do magazynu Składowanie towarów w magazynie Wydawanie towaru z magazynu Dokumentacja magazynowa Zapasy ľ wprowadzenie do ćwiczeń Model ekonomicznej wielkości zamówienia Metody odnawiania zapasów Prognozowanie Rozkłady teoretyczne występowania częstości popytu Przykład zadania projektowego Wyniki ćwiczeń rachunkowych

9788387344245


Zapasy
Magazynowanie
Magazyn
Budowle magazynowe
Przyjmowanie towaru
Składowanie towarów
Wydawanie towarów
Dokumentacja magazynowa
Odnawianie zapasów
Prognozowanie
Zagospodarowanie magazynów
Koszty zapasów
Model EOQ
Languages: