Piecko-Mazurek, Aleksandra

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym w świetle orzecznictwa sądowego : z komentarzem i wzorami pism - Gdańsk Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr OD i DK 2002 - 196, [4] s. 24 cm

8371877072


Rozwiązanie umowy o pracę bezwypowiedzenia
Pracodawca
Pracownik
Rozwiązanie umowy o pracę
Roszczenia pracownika
Odszkodowanie
Formy zatrudnienia
Languages: