Zajączkowski, Jakub

Indie w stosunkach międzynarodowych - Warszawa Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2008 - 303 s. 24 cm

9788373832770


Indie
Stosunki międzynarodowe
Mocarstwo
Mocarstwowość Indii
Indyjska myśl polityczna
Tożsamość kulturowa
Cywilizacja indyjska
Historia Indii
Hinduizm
Demokracja w Indiach
Polityka zagraniczna Indii
Nacjonalizm
Wielokulturowość
Bezpieczeństwo Indii
Polityka nuklearna Indii
Regionalizm
Globalizm
Languages: