Wróbel, Anna

Międzynarodowa wymiana usług - Warszawa Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2009 - 336 s. : rys., tabl. 24 cm

9788373833401 9788389050908


Teoria usług
Usługi
Usługi a rozwój gospodarczy
Usługi a wymiana międzynarodowa
Rozwój gospodarczy
Wymiana międzynarodowa
Protekcjonizm
Liberalizacja
Handel usługami
GATT/WTO
Languages: