Bojarczyk, Bartosz

Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych [red. Bojarczyk Bartosz, red. Ziętek Agata, red. Ziętek Agata] - Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2008 - 290 s. 24 cm

9788322728420


Stosunki międzynarodowe
Region
Regionalizm
Azja Centralna
Polityka zagraniczna
Bezpieczeństwo
Rosja
Chiny
Iran
Turcja
Indie
Zasoby energetyczne
Spory graniczne
Uzbekistan
Languages: