Pietraś, Marek

Późnowestfalski ład międzynarodowy [red. naukowy Pietraś Marek, red. naukowa Marzęda Katarzyna, red. naukowy Marzęda Katarzyna] - Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2008 - 472 s. : rys., tab. 24 cm

9788322728925


Ład międzynarodowy
Stosunki międzynarodowe
Jugosławia
Globalizacja
Neutralność
Równowaga sił
Prawa człowieka
Regionalizacja
Regiony
Państwo
Turcja
Chińska Republika Ludowa
Pokój westfalski
Dyplomacja
Terroryzm
Konflikty zbrojne
Languages: