Kulińska-Sadłocha, Ewa.

Zarządzanie kosztami w praktyce bankowej / Ewa Kulińska-Sadłocha. - s. 163-173 - Problemy polskiego systemu bankowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 (2008) .


Zarządzanie kosztami
Zarządzanie bankiem
Languages: