Marszałek-Kawa, Joanna

Parlament Europejski V kadencji (1999-2004) : a parlamenty narodowe w państwach Unii Europejskiej (pozycja ustrojowa, kompetencje, organizacja wewnętrzna) / - Toruń : Wydawnictwo MADO, 2005. - 420s. 24 cm.

8389886146


Parlament Europejski
Procesy integracyjne
Parlamenty narodowe

32
Languages: