Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata

Bankowość : zagadnienia podstawowe [Jaworski Władysław L., Zawadzka Zofia] - Wyd. 1, zaktual. - Warszawa Wydawnictwo Poltext 2008 - 328 s. 24 cm

9788388840890


System bankowy
Bank
Kapitał zagraniczny
Prywatyzacja banków
Polityka pieniężna
Bank centralny
Nadzór bankowy
Operacje bankowe
Usługi finansujące
Kredyt
Operacje depozytowe
Operacje zlecone
E-Banking
E-Lending
E-Billing
E-Cash
Ryzyko bankowe
Ryzyko walutowe
Ryzyko płynności
Bank komercyjny
Ryzyko stopy procentowej
Languages: