Katz, Jerome A.

Entrepreneurial small business [Green Richard P.] - Burr Ridge, IL McGraw-Hill Irwin 2007 - XXXVIII,673,[134]s. 28 cm

9780071288071


Przedsiębiorczość
Entrepreneurship
Small business
Marketing
Promotion
Promocja
Distribution
Dystrybucja
Location
Lokalizacja
Planning
Planowanie
Finanse
Finance
Management
Zarządzanie
Languages: