Herman, Andrzej

Value creation in the era of service economy [red. Herman Andrzej, red. Szablewski Andrzej, red. Szablewski Andrzej] - Warszawa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie [2008] - 184 s. 24 cm

9788373783560


Value
Wartość
Tangible assets
Aktywa materialne
Enterprise
Shareholder
Udziałowiec
Intangible assets
Aktywa niematerialne
Corporate image
Wizerunek korporacji
Brand
Marka
Brand valuation
Wartość marki
Dividend
Client
Klient
Customer protection
Ochrona klienta
Portfolio
Service Economy
Sektor usług
Value based management
Equity management
Zarządzanie kapitałem
Image creation
Kreowanie wizerunku
Dywidenda
Przedsiębiorstwa
Zarządzanie przez wartość
Languages: