Wojnicki, Jacek

Samorząd lokalny w Polsce i w Europie - Wyd.3 rozsz. - Pułtusk Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora 2008 - 237s. 21 cm

9788375490231


Samorząd lokalny
Administracja publiczna
Decentralizacja władzy
Dekoncentracja władzy
Podział administracyjny
Gmina
Powiat
Województwo
Referendum lokalne
Mienie komunalne
Statut gminy
Wybory samorządowe
Finanse samorządowe
Languages: