Kolbusz, Edward.

Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Kolbusza, Wojciecha Olejniczaka i Zdzisława Szyjewskiego. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 340 s. ; 24 cm.

8320815622


E-biznes
Gospodarka elektroniczna
System informatyczny
Handel elektroniczny

004.78
Languages: