Lankosz, Kazimierz

Prawa człowieka we współczesnej dyplomacji państw [red. Lankosz Kazimierz, red. Czubik Paweł, red. Czubik Paweł] - Bielsko-Biała Wyższa Szkoła Administracji 2007 - 124s. 24 cm

8360430365


Prawa człowieka
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Karta praw człowieka
Działania zbrojne
Ochrona dzieci
Ochrona praw człowieka
Dyplomacja gospodarcza
Dyplomacja
Languages: