Wojewnik-Filipkowska, Anna

Project finance w inwestycjach infrastrukturalnych - Warszawa CeDeWu 2008 - 341s. 24 cm

9788375560602


Project finance
Ryzyko rynkowe
Kapitał prywatny
Inwestycja infrastrukturalna
Aktywa
Kredyt
Corporate finance
Spółka celowa
Projekt inwestycyjny
Zarządzanie ryzykiem
Languages: