Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej : Zbiór materiałów pokonferencyjnych Gdańsk, 14-15 września 2006 - Gdańsk Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa 2006 - 540s. 24 cm

8389081032 8389786885


Turystyka
Gospodarka regionalna
Współpraca nadgraniczna
Produkt turystyczny
Turystyka uzdrowiskowa
Turystyka zrównoważona
Promocja turystyki
Usługi hotelarskie
Inwestycje turystyczne
Produkt hotelowy
Turystyka regionalna
Turystyka folklorystyczna
Krajoznawstwo
Turystyka wiejska
Renta turystyczna
Turystyka kwalifikowana
Rynek turystyczny
Turystyka wodna
Languages: