Herman, Marian A.

Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów [Kalestyński Andrzej, Widomski Leszek] - Wyd.9, dodr.1 - Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2006 - 698,[2] s. 23 cm

8301142693


Fizyka
Kinematyka
Dynamika
Fale
Elektrodynamika
Elektryczność
Magnetyzm
Optyka
Elektrostatyka
Prąd elektryczny
Substancja
Atom
Cząsteczka
Ciało stałe
Fizyka cząsteczkowa
Termodynamika
Fizyka jądrowa
Languages: