Dmowski, Adam

Podstawy finansów i bankowości [Sarnowski Janusz, Prokopowicz Dariusz] - Warszawa Centrum Doradztwa i Informacji Difin 2005 - 404s., 6wykr., 35tab., 52rys. 24 cm

8372515522


Finanse
Funkcje finansów
Zjawiska finansowe
Polityka pieniężna
Pieniądz
Funkcje pieniądza
Pieniądz bezgotówkowy
Międzynarodowy system pieniężny
System waluty złotej
System z Bretton Woods
System wielodewizowy
Europejski System Walutowy
Bank Centralny
Przepływy finansowe
Gospodarka
Rachunkowość społeczna
System Rachunków Narodowych
Rynek pieniądza
Rynek międzybankowy
Rynek kapitału
Rynek instrumentów pochodnych
Rynek walut
Polski system bankowy
Lokata bieżąca
Lokata terminowa
Lokata międzybankowa
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Kredyt
Rodzaje kredytów
Dokumentacja kredytowa
Zabezpieczenie kredytów
Zdolność kredytowa
Rozliczenie gotówkowe
Rozliczenie bezgotówkowe
Wpłaty gotówkowe
Przelew
Karta płatnicza
Ryzyko
Ryzyko kredytowe
Ryzyko płynności
Ryzyko walutowe
Bank komercyjny
Bankowość
Credit scoring
Czek gotówkowy
Depozyt
Rynki finansowe
Unia Gospodarcza i Walutowa
Languages: