Matuszyk, Anna

Instrumenty bankowości elektronicznej [Matuszyk Paweł Grzegorz] - Wyd. 2, dodr. - Warszawa CeDeWu 2008 - 149 s. 24 cm

9788375560589


Bankowość elektroniczna
Karty elektroniczne
E-credit scoring
Pieniądz elektroniczny
Languages: