Kałka, Marzenna

Wspólnotowy Kodeks Celny [Ksieniewicz Urszula] - Wrocław Oficyna Wydawnicza "Unimex" 2007 - 662s. 25 cm

9788360235515


Prawo celne UE
Wspólnotowy Kodeks Celny
Krajowe prawo celne
Unia celna
Urząd celny
Kontrola celna
Ryzyko
Agent celny
AEO
Wspólna Taryfa Celna
Dozór celny
Tranzyt zewnętrzny
Skład celny
Odprawa czasowa
Tranzyt wewnętrzny
Wolny obszar celny
Skład wolnocłowy
Zwolnienia celne
Gwarant
Dług celny
Depozyt
Zarządzanie ryzykiem
Languages: