Bukowski, Sławomir I.

Unia monetarna : teoria i polityka - Warszawa Centrum Doradztwa i Informacji Difin 2007 - 221 s. 23 cm

9788372517142


Unia monetarna
Integracja gospodarcza
Obszar walutowy
Waluta
Rynek finansowy
Polityka monetarna
Polityka fiskalna
EWG
Europejski System Walutowy
Traktat z Maastricht
Europejski System Banków Centralnych
Unia Ekonomiczna
Pakt Stabilności i Wzrostu
Languages: