Bailey, Georgette T.

Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce [Wild Ken] - Warszawa Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 2000 - 723 s. 24 cm

8386543930


Międzynarodowe standardy rachunkowości
Komitet Międzynarodowych Standartów Rachunkowości
Sprawozdanie finansowe
Rachunek strat
Instrumenty finansowe
Podatki
Wartość godziwa
Ryzyko
Waluty obce
Utrata wartości
Księgowanie przejęć
Świadczenia emerytalne
Leasing
Dotacje państwowe
Umowy o budowę
Hiperinflacja
Instytucje finansowe
Programy świadczeń emerytalnych
Świadczenia pracownicze
Bilans
Kapitał własny
Rachunek zysków
Languages: