Werwińska, Joanna

E jak euro : poradnik przedsiębiorcy - Gdańsk Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr 2002 - 94 s. : tab. 24 cm

837187569X


Euro
Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa
Languages: