Zamarlik, Monika

Wymiar wschodni Unii Europejskiej : Eastern dimension of the European Union [red. Zamarlik Monika] - Kraków Instytut Studiów Strategicznych 2004 - 244s. 21 cm

8387832464


Unia Europejska
Polityka wschodnia
Dyplomacja
Languages: