Nowakowski, Jerzy

Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu : podstawowe pojęcia, przykłady, ćwiczenia [red. naukowy Nowakowski Jerzy] - Warszawa Difin 2010 - 189 s.: rys., tab. 23 cm

1. Przedmowa ZALESKA Małgorzata, Zmiany zasad gwarantowania depozytów w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy KOLEŚNIK Jan, Kształt nadzoru bankowego i regulacji nadzorczych w Unii Europejskiej i w Polsce WIATR Maciej S., Skuteczność zarządzania ryzykiem kredytowym we współczesnym otoczeniu kryzysowym. Przykład Polski NOWAKOWSKI jerzy, Monitoring w zarządzaniu ryzykiem kredytowym KRYSIAK Andrzej S., Dług publiczny a rynek obligacji vs. rynek kredytowy BOROWSKI Krzysztof, Zachowanie sie stóp procentowych oraz indeksów giełdowych w okresie kryzysu PRUCHNICKA-GRABIAS Izabela, Opcje walutowe w Polsce w obliczu kryzysu finansowego

9788376412184


Instrumenty bankowe
Regulacje bankowe
Kryzys finansowy
Nadzór bankowy
Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Dług publiczny
Rynek obligacji
Rynek kredytowy
Stopy procentowe
Indeksy giełdowe
Deficyt budżetowy
Depozyt
Opcje walutowe
Languages: