Mirtchanov, Monika

Zatrudnianie Polaków za granicą i obcokrajowców w Polsce [red. Mirtchanov Monika] - Warszawa Wydawnictwo C.H. Beck 2005 - 262 s. 19 cm

837843157X


Podatki
Praca za granicą
System prawny UE
Swoboda przepływu pracowników
Ubezpieczenia społeczne
Rezydencja podatkowa
Podwójne opodatkowanie
Koszty podatkowe
Płatnik
Tax equalization
Tax protection
Samoopodatkowanie
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Languages: