Jajuga, Krzysztof.

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek : prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu : nr 990 [red. naukowy Jajuga Krzysztof, red. naukowa Ronka-Chmielowiec Wanda, red. naukowy Ronka-Chmielowiec Wanda] - Wrocław Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 2003 - 604,[1]s. 24 cm - 0324-8445 .


Rynek ubezpieczeniowy
Rynek finansowy
Fuzje i przejęcia
Ryzyko operacyjne
Emisja papierów dłużnych
Ubezpieczenie społeczne
Ubezpieczenie finansowe
Świadczenie emerytalne
Ryzyko przestrzenne
Giełda Papierów Wartościowych
Analiza portfelowa
Inwestycje
Stacje radiowe
Portfel papierów wartościowych
Kapitał
Ruina
Ubezpieczenie na życie
Kredyt kupiecki
Ubezpieczenie ryzyka
Leasing nieruchomości
Sekurytyzacja kredytów
Ubezpieczenie wzajemne
Oprocentowanie kredytu
Ryzyko pogodowe
Koszt kapitału
Bank Spółdzielczy
Agencja ratingowa
Fundusze inwestycyjne
Languages: