Jackson, Robert

Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych : teorie i kierunki badawcze [Sorensen Georg] - Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006 - 360s. 24 cm

8323321167


Stosunki międzynarodowe
Realizm
Liberalizm
Ekonomia polityczna
Languages: