Bednarczyk, Jan L.

Finansowe determinanty wzrostu w gospodarce - Warszawa CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe 2010 - 301 s. 24 cm

9788375563597


Kryzys finansowy
Kryzys gospodarczy
Kapitał zagraniczny
Przepływ kapitału
Gospodarka rynkowa
Rynek ubezpieczeniowy
Stany Zjednoczone
Innowacyjność gospodarki
GOW
Gospodarka oparta na wiedzy
Pieniądz
Gospodarka międzynarodowa
Finanse międzynarodowe
Polityka pieniężna
Wzrost gospodarczy
NBP
Narodowy Bank Polski
Polityka fiskalna
Bezpieczeństwo finansowe
Fundusze inwestycyjne

339.9
Languages: