Kaczmarek, Tadeusz T.

Zarządzanie ryzykiem : ujęcie interdyscyplinarne / - Warszawa : DIFIN, 2010. - 391s. : il. ; 24 cm.

9788376412801


Ryzyko finansowe
Zarządzanie ryzykiem
Ryzyko
Ryzyko ekonomiczne
Ryzyko ubezpieczeniowe
Ryzyko produkcji
Podejmowanie decyzji
Zarządzanie informacją
Przestępczość komputerowa
Przestępstwa komputerowe
Informacja gospodarcza
Wiarygodność przedsiębiorstwa
Wywiad gospodarczy
Informacja ekonomiczna
Wiarygodność finansowa
Korporacje transnarodowe
Przestępczość zorganizowana
Przestępczość gospodarcza
Przestępstwa gospodarcze
Pranie pieniędzy

65.012
Languages: