Malinowski, Przemysław.

Kontrola podatkowa, skarbowa i celna : wyzwania teorii i praktyki / red. nauk. Przemysław Malinowski, Tomasz Nowak, Aleksandra Sędkowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 285 s. ; 21 cm. - Monografie Lex .

Bibliogr. s. 277-284.

9788326444098


Kontrola podatkowa
Kontrola skarbowa
Kontrola celna
Służba celna
Prawo podatkowe
Środki unijne
Tajemnica skarbowa
Korupcja
Nadzór podatkowy
Languages: