Ostrowska, Elżbieta.

Portfel inwestycyjny banków komercyjnych znaczenie i struktura - s. 62-66 - Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (52) 2011 .


Banki
Instrumenty finansowe
Portfel inwestycyjny
Papiery wartościowe
Bank komercyjny
Zarządzanie
Languages: