Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance [Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego] = Journal of Management and Finance / [Faculty od Management University of Gdańsk ; red. nacz. Wiesław Golnau]. - Sopot : WZ UG, 2013. - 630 s. : il. ; 24 cm. - R. 11, nr 2, cz. 2 (lipiec 2013) - Zarządzanie i finanse R. 11, nr 2, cz. 2 (lipiec 2013) 2084-5189 .

Bibliogr. po artyk.


Streszcz. ang., pol.


Finanse
Fundusze Unii Europejskiej
Instrumenty podatkowe
Przedsiębiorstwo
Obligacje
Kapitał przedsiębiorstwa
Venture capital
IPO
Podatek ekologiczny
Przedsiębiorstwo rodzinne
MSP
Szpital
Rentowność przedsiębiorstwa
Giełda Papierów Wartościowych
PPP
Ryzyko kredytowe
Rolnictwo
Upadłość przedsiębiorstwa
Technologie mobilne
Informacja sprawozdawcza
Reguły fiskalne
Inwestycje infrastrukturalne
Budżet Unii Europejskiej
Polityka fiskalna
Szkolnictwo wyższe
System emerytalny
Kryzys gospodarczy
Bezpieczeństwo finansowe
Dochód samorządu terytorialnego
Dywidenda
Kapitał własny
Languages: