Sarnowski, Janusz

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym / Janusz Sarnowski, Edward Kirejczyk. - Warszawa : Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007. - 292, [1] s. ; 24 cm.

Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 285-290.

9788360197523


Analiza SWOT
Zarządzanie strategiczne
Przedsiębiorstwo turystyczne
Macierz BCG
Struktura organizacyjna
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie finansami
Motywowanie
Zarządzanie operacyjne
Kontrola

338.48
Languages: